how to create a site

ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY

Jeżeli chcesz zwiększyć użyteczność budynku, poszerzyć go, wydłużyć bądź podwyższyć zapraszamy do kontaktu z nami.


Świadczymy usługi projektowe w zakresie:

• zmiany sposobu użytkowania,

• inwentaryzacji budynków,

• opinie techniczne istniejących budynków,

• projektowanej charakterystyki energetycznej


Dokumenty niezbędne do realizacji projektu. Jeżeli trzeba, pomożemy w ich uzyskaniu:

• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania lub warunki zabudowy,

• warunki techniczne/ umowy z gestorami sieci na przyłącza wod.-kan., elektroenergetyczne, gazowe

• kopia aktu własności,

• dokumentacja geotechniczna (potrzebna w zależności od obiektu),

• mapa do celów projektowych (zamówisz już u nas).