develop your own website

PROJEKTY WYKONAWCZE BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

Projekt wykonawczy bądź warsztatowy wprawdzie nie posiada swojej definicji w prawie budowlanym i nie ma obowiązku zamieszczania go w projekcie budowlanym, lecz jego brak na budowie może spowodować dezorientację wykonawcy. Brak niezbędnych informacji takich jak rodzaj i sposób zbrojenia elementów żelbetowych lub rodzaj zastosowanych śrub i spawów w konstrukcjach stalowych uniemożliwiają wykonawcy na poprawne, a zarazem na bezpieczne wybudowanie obiektu.

Nasze biuro oferuje Państwu możliwość wykonania projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej obiektów budowlanych o konstrukcjach żelbetowych, stalowych i drewnianych. Projekt taki zawiera szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe wraz z zestawieniami i opisem technicznym. Narzuca to wykonawcom konkretne rozwiązania. Inwestor nie musi się więc martwić, że zaczną oni wprowadzać swoje własne pomysły i propozycje.


Zapraszamy do naszego biura celem omówienia oferty na projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej.

Dokumenty niezbędne do realizacji projektu:

• Zatwierdzony przez urząd projekt architektoniczno - budowlany, 

• Dokumentacja geotechniczna (potrzebna w zależności od obiektu)


Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, zapraszamy do kontaktu.